Általános Szerződési Feltételek

A webáruház működését Magyarország törvényei szabályozzák. 

I. A Szolgáltató 

A www.tarjanyipeter.hu online áruházat az EBK-RECON Zrt. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).

A Szolgáltató adatai: EBK-RECON Zrt., 1145 Budapest, Mexikói út 28/a, adószáma: 23065419-2-42.

II. A szolgáltatás igénybevétele 

1. Nyomtatott könyvek vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.tarjanyipeter.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazoló e-mailt és PDF nyugtát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. ÁFÁ-s számla igénylése az űrlap kitöltésekor.

2. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A “megrendelem” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A weboldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 5 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (rendeles kukac tarjanyipeter.com) gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 5 napon belül köteles elküldeni a Szolgáltató részére.

4. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a) Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b) Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (”EBK-RECON Zrt. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT”, 1145 Budapest, Mexikói út 28/a.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 5 munkanapon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 5 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

c) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e) A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén.

f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

5. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Ha a megrendelt könyv hibás azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

9. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

III. Egyéb rendelkezések 

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a Szolgáltató címére küldött ajánlott tértivevényes levéllel. 

Érvényes 2018. május 15-től

Scroll to Top